Typer af testamenter

De forskellige typer af testamenter

For at sikre dine efterladte eller pårørende bedst muligt ved din død, kan du oprette et testamente. Bortset fra tvangsarvereglerne i arveloven, kan du på denne måde selv bestemme, hvordan den resterende del af dine formue bliver fordelt. Der findes forskellige former for testamenter, der altså kan oprettes på forskellige måder. Under dette emne kan du læse om din mulighed for at oprette et testamente samt finde information om, hvor meget og hvad du kan testere over. Du finder ligeledes en definition af de forskellige testamentsformer, f.eks. om muligheden for at oprette et nødtestamente, hvis der er tale om en pludselig dødsfaldsituation, ligesom du finder oplysning om sikring af en eventuelt samlever i et testamente.