Tingskader

Når man taler om erstatning for skader, kan der både være tale om skade på en person eller skade på en ting. Ved tingsskade er enten din egen eller andres ting blevet påført en skade. Det gælder både skade på ejendom eller andet løsøre som f.eks. beskadiget og mistet tøj, briller, ure, sko. Du finder også information om skade forvoldt af dyr under dette emne, ligesom du kan læse nærmere om den normale handlepligt, som er gældende indenfor forskellige områder.