Testator kan stille betingelser i testamentet

Testator har mulighed for at stille betingelser i sit testamente. For det første kan testator stille suspensive betingelser. Suspensive betingelser er betingelser, der skal være opfyldt, før man bliver berettiget til sin arv eller sit legat. For det andet kan han stille resolutive betingelser. Disse betingelser medfører, at man får sin arv eller sit legat, når testator dør, men at man mister retten hertil, hvis betingelsen efterfølgende indtræder. Man skal være opmærksom på, at betingelser i strid med loven er ugyldige. Derimod kan man diskutere, om betingelser som er i strid med ærbarheden, er ugyldige eller ej. Med hensyn til sidstnævnte er det især betingelser om arvingens/legatarens personlige forhold, der vækker problemer. Det må dog konkluderes, at et vilkår om helt personlige anliggender kan være ugyldigt i nogle tilfælde. Som eksempel kan nævnes en forudsætning om, at den begunstigede ophører et forhold til en person af samme køn.