Skader påført af hunde

Der gælder nogle regler for, hvordan en person, der besidder og er ansvarlig for et dyr, skal agere. Ansvaret gælder for den person, der holder husdyret, uanset om retten til husdyret tilkommer en anden. Kommer en persons dyr ind på en anden persons grund, skal besidderen af dyret erstatte de skader, som dyret forvolder, eksempelvis hvis dyret bider, nedtramper eller spiser visse dele af personens ejendom. Det samme gælder også, hvor dyret angriber et andet dyr. Besidderen af dyret vil i de tilfælde være ansvarlig for skaden, selvom vedkommende ikke har udvist nogen form for skyld i skaden.

Derfor kan der siges, at der ligesom for motorkøretøjer gælder et objektivt ansvar. Det vil sige, at besidderen af dyret altid vil være ansvarlig for skaden. Dog kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor den person, der bliver angrebet eller får ødelagt dele af sin ejendom, selv var skyld i disse skader. Selve det objektive ansvar gælder kun for besidderen. Ejeren ifalder derfor ikke det samme ansvar, men dennes ansvar må vurderes efter de almindelige erstatningsregler. Man skal endvidere være opmærksom på, at det kun er et meget lille omfang af skader, der er omfattet af en besidders erstatningsansvar. Almindelige tingsskader eller personskader skal ikke vurderes efter det samme ansvar. Påføres hunden eksempelvis en sygdom, skal det ved afgørelse af, hvis skyld dette er, vurderes efter de almindelige regler. Hvis der sker en skade af et dyr, skal den skadelidte inden 3 dage efter skaden er sket, eller han får viden om skaden, få skaden vurderet af 3 vurderingsmænd for at få erstatning.

I Danmark har vi en lov, som alene regulerer forholdet for hunde. Besidderen af en hund er objektiv ansvarlig for de skader, hunden forårsager, uanset skadens type og uanset skadens størrelse. Som hundeejer er man endvidere ansvarlig for at holde sin hund ansvarsforsikret. Forsikringen skal som minimum dække personskader op til 5 mio kr. og tingsskader op til 2 mio kr. Derved er den skadelidte sikker på at få sin skade dækket. Hvis den skadelidte har medvirket til skaden, eksempelvis provokeret hunden, kan skaden nedsættes eller bortfalde. Personer, som har passet hunden eller er en del af samme husstand, har ikke medvirket til en skade alene af den grund. Bliver man skadet af en ukendt hund, kan man få skaden dækket gennem det, der hedder ”Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde.” Det samme gælder, hvor man får en skade af en hund, som ikke er blevet forsikret. Ejeren/besidderen vil dog altid i sidste ende skulle dække skaden. Kommer to hunde i slagsmål, så er de lige ansvarlige, men det kan dog tillægges betydning, hvilken af hundene der var angriberen.