Selskaber

Emnet om selskaber henvender sig især til kapitalejere som f.eks. aktionærer i et selskab samt til selskabets ledelse, bestyrelse og medarbejdere. Emnet er ligeledes relevant, hvis du ønsker at stifte et selskab, og du kan her finde de grundlæggende og væsentligste regler, der regulerer selskabers forhold.

Emnet indeholder en beskrivelse af selskabers stiftelse, generalforsamlinger, aktier og kapitalandele og en oversigt over de forskellige selskabsformer. Du finder ligeledes information om beskyttelse af minoriteter, erstatningsansvar og fusion og spaltning, og så kan du under dette emne læse nærmere om internationale forhold, kapitalafgang og kapitalnedsættelse. Emnet indeholder også oplysninger om ledelse af et selskab og om medarbejderrepræsentation, og så kan du læse nærmere om selskabers finansiering og regnskab samt om ophør af selskaber.