Hvad er legal arv og tvangsarv?

Den afdødes formue kan deles op i en legal arv og en testamentsarv. Den legale arv omhandler den måde, som formuen fordeles på, hvis der ikke er fastlagt noget ved testamente (fordelingen er i sådan et tilfælde fastsat i arveloven). Det vil sige, at den arv, som man ville være berettiget til i medfør af loven, kaldes éns legale arv.

Testamentsarven omhandler derimod den fordeling af arven, der er nærmere bestemt ved et testamente. Arvelader har nemlig i et vist omfang mulighed for at bestemme, hvorledes hans arv skal fordeles efter hans død – dette sker ved testamente. Helt frit kan han dog ikke råde, da slægtninge har krav på tvangsarv, hvilket betyder, at en del af hans formue skal tilfalde bestemte arvinger –de såkaldte tvangsarvinger. For det første er livsarvingerne (altså børn, børnebørn og efterkommere nedefter) tvangsarvinger til ¼ af deres legale arv, ligesom at en eventuel efterladt ægtefælle er tvangsarving til ¼ af vedkommendes legale arv.

Som et eksempel kan man tage, at afdøde har efterladt sig en hustru og to børn. Ægtefællen og børnene er som legale arvinger hver berettiget til halvdelen af formuen, og ¼ af hver deres halvdel er deres tvangsarv; altså er 1/8 (¼ af halvdelen) af den samlede formue ægtefællens tvangsarv og 1/8 er børnenes tvangsarv. De har hver især krav på denne tvangsarv, som tilsammen udgør ¼ af afdødes formue. Eksemplet kan opridses således for at give et bedre overblik over tvangsarvens størrelse:

Børn:

½ af afdødes formue = legal arv
• ¼ af deres legale arv = tvangsarv
• 1/8 af afdødes formue = tvangsarv

Hustru:

½ af afdødes formue = legal arv
• ¼ af hendes legale arv = tvangsarv
• 1/8 af afdødes formue = tvangsarv

Konklusion:

¼ af afdødes formue = tvangsarv
• Afdøde kan testere over ¾ af sin formue

Hvis han derimod alene efterlader sig en hustru (og ingen livsarvinger), så er hun legal arving til hele hans formue, da der ikke er nogle efterkommere at dele den med. Hun vil så være tvangsarving til ¼ af denne legale arv og derved også til ¼ af hele hans formue. Det samme vil gælde for livsarvinger, hvis der ikke efterlades nogen ægtefælle. Alt i alt betyder tvangsarv altså bare, at man ikke helt kan fratage livsarvingers og ægtefællens ret til arv ved testamente, hvilket får den konsekvens, at arvelader kun kan testere over ¾ af sin samlede formue, fordi denne ikke er tvangsarv.

Selvom hovedreglen er, at livsarvingerne har ret til ¼ af deres legale arv, så er der faktisk mulighed for at begrænse tvangsarven til livsarvinger, sådan at den højst udgør 1 mio. kr. pr. livsarving. Det vil sige, at man kan lave en reduktion af tvangsarvens størrelse, hvis livsarvingen ellers ville have været berettiget til mere end 1 mio. kr. som tvangsarving.