Gældsanering

Har du en gæld, du ikke kan betale, har du mulighed for at søge om gældssanering i fogedretten. Gælden kan enten blive slettet helt, eller den kan sættes ned, og så kan du betale af på den resterende gæld efter en fastsat afdragsordning. Gældssanering kan være en god løsning for både skyldner og kreditor i tilfælde, hvor skyldner på ingen måde vil kunne betale hele gælden. Gælden bliver således fastsat mere realistisk ud fra skyldners kår, og kreditor sikre sig på denne måde, at noget af gælden bliver betalt. Du kan her få kendskab til betingelserne for gældssanering samt virkningerne heraf. Du finder information om indholdet af en begæring om gældsanering, og du kan læse om muligheden for ophævelse af en endelig gældsanering.