Den offentlige administration

Den offentlige administration er med til at påvirke din dagligdag. Emnet vedrører både forhold, som kan virke fjernt for dig som f.eks. retsakter udstedt af EU samt oplysninger om Folketinget, regeringen og lovgivningsprocessen. Men emnet beskriver også forhold, der kan virke mere nære som f.eks. kommunernes anvendelse af de lovgivningsbestemmelser, som er vedtaget af Folketinget og regeringen.

Dette har betydning for dig, når du f.eks. søger om offentlig støtte hos kommunen, da kommunen skal overholder de sagsbehandlingsprincipper, som er fastsat for at beskytte dig som borger, når en offentlig myndighed skal foretage en afgørelse. Du kan her læse om administrative afgørelser og appel af disse. Du finde information om kommunal forvaltning og service, og så kan du læse om offentlig forvaltning samt om Grundlovens betydning for dig i forhold til den lovgivning, som bliver vedtaget i Danmark.