Aktiverne i et dødsbo skal sikres, så de ikke går til grunde eller mister værdi

Aktiverne i et dødsbo skal sikres

Det er vigtigt, at der tages vare på afdødes aktiver, sådan at de ikke går til grunde eller mister værdi, og faktisk eksisterer der en såkaldt omsorgspligt. Denne omsorgspligt påhviler enhver, der er i besiddelse af afdødes aktiver, indtil der er truffet beslutning om, hvordan dødsboet skal behandles, og pligten medfører, at man skal sørge for en betryggende opbevaring af det pågældende aktiv. Det vil altså sige, at hvis man har lånt en genstand af en person, som herefter dør, så er man forpligtet til at drage omsorg for genstanden, indtil der er valgt en skifteform.

Man kan ikke opfylde sin pligt ved at udlevere genstanden til en af de pårørende, da det slet ikke er sikkert, at vedkommende er berettiget til at arve. Derimod må man som udgangspunkt selv beholde aktivet indtil videre og eventuelt få det opmagasineret. Skifteretten kan dog fritage for omsorgspligten, hvis opbevaringen ikke kan ske uden væsentlige ulemper eller omkostninger. I øvrigt har man pligt til at fortælle, at man er i besiddelse af noget, som tilhører afdøde, ligesom man skal fortælle, hvis man har kendskab til, at aktiverne ikke opbevares på en betryggende måde.